Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Bemutatkozás

Köszöntöm Önöket a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda honlapján.

Bízom benne, hogy az itt található információk segítséget nyújtanak ahhoz, hogy óvodánkat jobban megismerjék.

Mi, az óvoda dolgozói büszkék vagyunk intézményünkre, lelkiismeretes pedagógiai munkánkra, az óvoda külső és belső környezetére. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy megfeleljünk annak a bizalomnak, amelyet a szülők tanúsítanak irányunkban, amikor óvodánkra esik a választásuk. Szakmai elhivatottságunknak köszönhetően elnyertük a „Zöld Óvoda”, Madárbarát Óvoda”, „Biztonságos Óvoda”, és a „Boldog Óvoda” címeket. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az intézményünkbe járó gyermekeink minél több tapasztalatot gyűjthessenek a fenntarthatósággal, a természetvédelemmel, és a természetszeretettel kapcsolatban. Vidéki óvoda révén az élő környezet vesz minket körül, számtalan lehetőséget adva arra, hogy a gyermekek környezeti nevelése ne alkalomszerű, hanem egy folyamatos - évszakokhoz kapcsolódó - tevékenység legyen. Minden lehetőséget kihasználunk, hogy óvodásainkat a környezet védelmére, az értékek megőrzésére neveljük.

Óvodánk - ahogyan a neve is jelzi - a Miskolc közvetlen szomszédságában található Sajó menti kisváros, Felsőzsolca Város önkormányzati óvodája. A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda két - helyrajzilag külön álló, a település két pólusán fekvő - óvoda egyesüléséből jött létre.

Az óvoda székhelye a Park utca 3. szám alatti - Platthy Ida Óvoda -, mely 2020-ban ünnepelte alapításának 40. évfordulóját.   Telephely óvodánk a Szent István utca 43. szám alatt található - Krisztina Óvoda -, Felsőzsolca legrégebbi óvodája.

Alapítása egészen 1887-re nyúlik vissza, s Felsőzsolca akkori földesúrnője, Szathmáry Király Pálné sz. Platthy Ida nevéhez fűződik.

 

Személyi feltételek

Óvodánk öt-öt csoporttal működik.  A Szent István utcai - Krisztina Óvoda -, és a Park utcai - Platthy Ida - Óvoda csoportjai részben osztottak (két korcsoport szerveződik egy csoportba).

Az óvoda személyi állományába 37 fő tartozik.

1 fő óvodavezető, illetve óvodánként egy-egy fő óvodavezető-helyettes alkotja az óvoda vezetőségét.

Személyi feltételeink a törvényi előírásoknak megfelelőek, csoportonként két óvodapedagógus, illetve egy dadus néni gondoskodik a gyermekek egyéni képességeihez igazodó fejlesztéséről, illetve a gondozási teendők elvégzéséről. 

Valamennyi óvodapedagógusunk főiskolai végzettséggel rendelkezik.

5 fő rendelkezik pedagógus szakvizsgával (vezetői, fejlesztő, mozgásfejlesztő), 1 fő tanítói, 1 fő angol nyelvtanári diplomával.

1 fő óvodatitkár látja el az óvoda ügyviteli feladataival kapcsolatos teendőket, 3 fő pedagógiai asszisztens segíti az adminisztratív feladatok végzését, illetve az óvodapedagógusok munkáját.

A tálalókonyhai feladatokat mindkét épületben egy-egy konyhai alkalmazott látja el.

 

Tárgyi feltételek

Mindkét óvodaépületben jól felszerelt, esztétikus csoportszobákkal, fejlesztő játékokkal, tágas játszóudvarokkal, a kor elvárásainak megfelelő kültéri játszóparkkal várjuk a kicsiket.

A székhely óvoda a 2010-es árvíz után teljes körű felújításon esett át, a gépészettől a játék- és bútorcseréig mindenre sor került.
A telephely óvodát 2013-ban az új Széchenyi terv keretében korszerűsítették, melynek során pótlásra kerültek az addig hiányzó helyiségek is: tornaszoba, fejlesztő szoba, gyermek elkülönítő, orvosi szoba került kialakításra.

 

Pedagógiai hitvallásunk

Óvodánkban folyó nevelő-oktató munka alapja az a pedagógiai program, amelyet nevelőtestületünk a helyi feltételeket, igényeket, elvárásokat ismerve maga írt. Óvodai nevelésünkben kiemelt szerepe van az egyéni képességekhez igazodó, azt messzemenőkig figyelembe vevő és arra építő egyéni fejlesztésnek, az integrált tanulási lehetőségek megvalósításának, a környezettudatos magatartási normák kialakításának.  

Óvodásainkat jó hangulatban, nyugodt, családias környezetben neveljük. Gyermekközpontú, befogadó intézményként biztosítjuk minden gyermek számára az esélyegyenlőséget, életkorukhoz és fejlettségükhöz alkalmazkodó tevékenységet. Arra törekszünk, hogy óvodáskor végére minél sokoldalúbb, egészséges személyiségekké váljanak.

Fontosnak tartjuk, hogy óvodai nevelésünk eredményeképpen gyermekeink:

 • szeressék hazánkat
 • ismerjék és tiszteljék szimbólumainkat
 • pozitív én-képpel rendelkezzenek
 • képesek legyenek az önálló és logikus, humánus gondolkodásra
 • sajátítsák el az önkifejezés módjait a mozgásban és a művészeti tevékenységekben
 • érzékeny, kezdeményező és alkotó emberek legyenek
 • képessé váljanak az empátiára, a toleranciára, és mindazokra az alapvető képességekre, melyek a békés egymás mellett élést segítik
 • az életkori sajátosságoknak megfelelően az IKT eszközöket használó, rugalmas tanulási utakat biztosító szemléletet előtérbe helyező nevelés-oktatásban részesüljenek.

Nevelőmunkánkban fontos szerepe van a néphagyományok ápolásának is. A jeles napokra készülve megismertetjük a gyerekeket elődeink életével, egy-egy jeles naphoz fűződő népszokással. Szükségét érezzük annak, hogy napjaink felgyorsult világában is gyökerük legyen mindennapi tevékenységeinknek, a jeles napok, a helyi hagyományok, az ünnepek pedig keretet adjanak óvodai életünknek. Olyan jeles napok kerülnek be óvodai életünkbe, melyeknek tartalmát közel tudjuk vinni óvodásainkhoz.

Jeles naphoz kapcsolódó, illetve hagyománnyá vált programjaink:

 • Szent István utcai Gulyás Party
 • Park utcai Kalamajka
 • Autómentes nap
 • Madárgyűrűzés
 • A magyar népmese napja
 • Mihály-napi vásár
 • Állatok világnapja
 • Márton-napi játszóház
 • Lucázás
 • Adventi ünnep
 • Adventi-játszóház
 • Farsangolás
 • Kiszebáb-égetés
 • Játszó ovi/Ovi csalogató
 • Víz világnapja
 • Föld világnapja
 • Madarak és fák napja
 • Húsvéti tánc- és játszóház

Az óvodához, az óvodai élethez kapcsolódó ünnepeink:

 • Mikulás-várás
 • Karácsony
 • Nemzeti ünnep
 • Anyák Napja
 • Évzárók
 • Ballagási ünnepek

Városi rendezvényen való részvételeink:

 • Lecsó fesztivál
 • Alma fesztivál
 • Idősek világnapja
 • Idősek karácsonya
 • Adventi Gyertyagyújtás
 • Nemzeti ünnepek

Mindezek erősítik az együvé tartozás érzésének kialakulását, a gyerekek, a csoportok átélhetik az alkalomra, ünnepre való készülődés izgalmát.  Rendezvényeinkről több alkalommal is informálódhatnak a helyi médiában (Zsolca TV, Zsolcai Hírmondó), Felsőzsolca Város Hivatalos oldalán, illetve alkalmanként a miskolci médiákban is.

Óvodánkban munkaközösség működik, melynek célja a szakmai munka színvonalának segítése bemutató foglalkozásokkal, továbbképzéseken tanultak átadásával, jó ötletek kipróbálásával.

Pedagógiai munkánkat segíti a B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Miskolci Tagintézménye Felsőzsolcai Telephelye, akivel szoros kapcsolatot ápolunk, logopédust és fejlesztőpedagógust biztosít számunkra. Ezáltal a fejlesztésre szoruló gyermekeink saját intézményünkben kaphatják meg a számukra előírt fejlesztéseket. Napi kapcsolatban állunk a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központtal is. 2019 januárjától heti rendszerességgel látogat el hozzánk szociális segítő.

Nagyon fontosnak tartjuk a családokkal történő együttműködést, sok olyan programot szervezünk, amelybe a szülők is bekapcsolódhatnak. (Játszóházak, jeles napokhoz kapcsolódó programok, táncházak, Föld Napján óvodaszépítési délelőtt).   Minden csoport zárt csoportot működtet a Facebookon, ahol a szülők naprakész információk birtokába juthatnak. A szülői értekezletek segítik a szülők tájékoztatását, illetve fogadóórákon biztosítjuk az egyéni beszélgetést, segítségnyújtást gyermekük problémáit, nevelését illetően. A visszajelzések, partneri elégedettségmérések azt mutatják, a szülők elégedettek az óvodánkkal. Szoros kapcsolatot ápolunk a városunkban található közintézményekkel, hírünk túlnőtte városunkat. A fakultatív hittanoktatást a Görög Katolikus Egyházközség, a Római Katolikus Egyházközség, és a Református Egyházközség látja el.

 

                                                                                                                 Mag Zsolt Sándorné

                                                                                                                    Intézményvezető