Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Bemutatkozás

Köszöntöm Önöket a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda honlapján.

Bízom benne, hogy az itt található információk segítséget nyújtanak ahhoz, hogy óvodánkat jobban megismerjék.

Mi, az óvoda dolgozói büszkék vagyunk intézményünkre,  lelkiismeretes pedagógiai munkánkra, az óvoda külső és belső környezetére. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy megfeleljünk annak a bizalomnak, amelyet a szülők tanúsítanak irányunkban, amikor óvodánkra esik a választásuk.

Óvodánk - ahogyan a neve is jelzi - a Miskolc közvetlen szomszédságában található Sajó menti kisváros,  Felsőzsolca Város önkormányzati óvodája. A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda két - helyrajzilag külön álló, a település két pólusán fekvő -  óvoda  egyesüléséből jött létre.

Az óvoda székhelye  a Park utca 3. szám alatti -  Platthy Ida Óvoda -, mely nemrég ünnepelte alapításának 30. évfordulóját.   Telephely óvodánk a Szent István utca 43. szám alatt található - Krisztina Óvoda -, mely Felsőzsolca legrégebbi óvodája.

Alapítása egészen 1887-ra nyúlik vissza, s Felsőzsolca akkori földesúrnője, Szathmáry Király Pálné sz. Platthy Ida nevéhez fűződik.

 

Személyi feltételek

Óvodánk  öt-öt csoporttal működik.  A Szent István úti - Krisztina Óvodában - a csoportok mindegyike osztatlan (vegyes), a Park úti -  Platthy Ida - Óvoda csoportjai részben osztottak (két korcsoport szerveződik egy csoportba).

Az óvoda személyi állományába 37 fő tartozik.

1 fő óvodavezető, illetve óvodánként egy-egy fő óvodavezető-helyettes alkotja az óvoda vezetőségét.

Személyi feltételeink a törvényi előírásoknak megfelelőek, csoportonként két óvodapedagógus, illetve egy dadus néni gondoskodik a gyermekek egyéni képességeihez igazodó  fejlesztéséről, illetve a gondozási teendők elvégzéséről. 

Valamennyi óvodapedagógusunk főiskolai végzettséggel rendelkezik.

7 fő rendelkezik pedagógus szakvizsgával (vezetői, fejlesztő, mozgásfejlesztő),  2 fő tanítói, 1 fő angol nyelvtanári diplomával.

1 fő óvodatitkár látja el  az óvoda ügyviteli feladataival kapcsolatos teendőket, 3 fő pedagógiai asszisztens segíti az adminisztratív feladatok végzését, illetve az óvodapedagógusok munkáját.

A tálalókonyhai feladatokat mindkét épületben egy-egy konyhai alkalmazott látja el.

 

Tárgyi feltételek

Mindkét óvodaépületben jól felszerelt, esztétikus csoportszobákkal, fejlesztő játékokkal, tágas játszóudvarokkal, a kor elvárásainak megfelelő kültéri játszóparkkal várjuk a kicsiket.

A székhely óvoda a 2010-es árvíz után teljes körű felújításon esett át, a gépészettől a játék- és bútorcseréig mindenre sor került. A telephely óvodát  2013-ban az új Széchenyi terv keretében korszerűsítették, melynek során pótlásra kerültek az addig hiányzó helyiségek is: tornaszoba, fejlesztő szoba, gyermek elkülönítő, orvosi szoba került kialakításra.

 

Pedagógiai  hitvallásunk

Óvodánkban folyó nevelő-oktató munka alapja az a pedagógiai program, amelyet nevelőtestületünk a helyi feltételeket, igényeket, elvárásokat ismerve maga írt. Óvodai nevelésünkben kiemelt szerepe van az egyéni képességekhez igazodó, azt messzemenőkig figyelembe vevő és arra építő egyéni fejlesztésnek, az integrált tanulási lehetőségek megvalósításának, a környezettudatos magatartási normák kialakításának.  

Óvodásainkat jó hangulatban, nyugodt, családias környezetben neveljük. Gyermekközpontú, befogadó intézményként  biztosítjuk minden gyermek számára az esélyegyenlőséget, életkorukhoz és fejlettségükhöz alkalmazkodó tevékenységet. Arra törekszünk, hogy óvodáskor végére minél sokoldalúbb, egészséges személyiségekké váljanak.

Nevelőmunkánkban fontos szerepe van a néphagyományok ápolásának. A jeles napokra készülve megismertetjük a gyerekeket elődeink életével, egy-egy jeles naphoz fűződő népszokással. Szükségét érezzük annak, hogy napjaink felgyorsult világában is gyökerük legyen mindennapi tevékenységeinknek, a jeles napok, a helyi hagyományok, az ünnepek pedig keretet adjanak óvodai életünknek. Olyan jeles napok kerülnek be óvodai életünkbe, amelyeket tartalmát közel tudjuk vinni óvodásainkhoz.

Jeles naphoz kapcsolódó programjaink:

  • Mihály-napi vásár
  • Márton-napi játszóház
  • Lucázás
  • Adventi ünnep
  • Adventi-játszóház
  • Farsangolás
  • Kiszebáb-égetés
  • Gergely-járás
  • Húsvéti tánc- és játszóház

 

Az óvodához, az óvodai élethez kapcsolódó ünnepeink:

·         Mikulás-várás,

·         Anyák Napja

·         Évzárók

·         Ballagási ünnepek

Mindezek  erősítik az együvé tartozás érzésének kialakulását, a gyerekek, a csoportok átélhetik az alkalomra, ünnepre való készülődés izgalmát.                                                                                                                                                                                                   Óvodánkban egy munkaközösség működik, melynek célja a szakmai munka színvonalának segítése  bemutató foglalkozásokkal, továbbképzéseken tanultak átadásával, jó ötletek kipróbálásával.

Nagyon fontosnak tartjuk a családokkal történő együttműködést, sok olyan programot szervezünk, amelybe a szülők is bekapcsolódhatnak. (Játszóházak, jeles napokhoz kapcsolódó programok, táncházak, Föld Napján óvodaszépítési délelőtt).             A szülői értekezletek segítik a szülők tájékoztatását, illetve fogadóórákon biztosítjuk az egyéni beszélgetést, segítségnyújtást gyermekük problémáit, nevelését illetően. A visszajelzések, partneri elégedettségmérések azt mutatják, a szülők elégedettek az óvodánkkal.

 

 

                                                                                                                 Mag Zsolt Sándorné

                                                                                                                    Intézményvezető