Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Hírek › Óvodai étkezés

Óvodai étkezés

2015. augusztus 25., 17:40

Óvodavezetői közlemény

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról* , illetve 190/2015.(VII.20.) Korm. rendelete értelmében bizonyos szempontoknak történő megfelelés esetén lehetőségük van gyermekük számára ingyenes óvodai étkezést kérni. Az arra jogosultak esetében már szeptember hónapra történt, vagy történő  térítési díj befizetésekor figyelembe vesszük a kedvezményt.

A lentebb mellékelt formanyomtatványon kell nyilatkozniuk, s alatta olvasható a jövedelemszámítás szabálya is.

 A nyilatkozatokat az óvodában kell leadniuk, mert ott kerül beírásra a megfelelő kedvezmény  gyermekük számára.

A nyilatkozat kitöltésénél fontos, hogy:

- A kötelezett egy nyilatkozatot nyújt be, ha az ugyanazon intézménybe járó gyermekei után azonos jogcímen igényli a normatív kedvezményt. Ha különbözik a jogcím, gyermekenként külön nyilatkozatot kell benyújtani!

- A nyilatkozat kitöltésénél a megfelelő a-f, pont jelölendő! Az f) pont kizárólag abban az esetben jelölhető, amennyiben az ellátást igénybe vevő gyermek az a)-e) pontok szerinti feltételek egyikének sem felel meg.

- A nyilatkozat 1. pontjában a, b, c, e, jogcímen igénybe vett kedvezményhez továbbra is elengedhetetlenül szükséges benyújtani a hatósági igazolásokat:

o   rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében – a határozat másolatát,

o   tartós betegség esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában a szakorvosi igazolást,

o   fogyatékosság esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.

A kedvezményre való jogosultságot a NYILATKOZAT kitöltése mellett a felsorolt dokumentumok benyújtásával lehet csak érvényesíteni!

- Amennyiben kizárólag a család jövedelmi helyzete indokolja az ingyenességet, úgy a NYILATKOZAT f, pontja jelölendő. Ez esetben egyéb dokumentáció csatolására nincs szükség! A jövedelmi helyzet megállapításához a NYILATKOZAT kitöltéséhez mellékelt tájékoztató jövedelemszámítási szabályait kell figyelembe venni!

A nyilatkozatok leadhatók valamint átvehetők, ill. kitölthetők 8-15 óra között a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda mindkét épületében a titkárságon.

Nyilatkozat ingyenes étkezéshez:

http://www.zsolcaovi.hu/files/11410/NYILATKOZAT gyermekétkezéshez.pdf

Jövedelemszámítás szabályai:

http://www.zsolcaovi.hu/files/11977/Jövedelemszámítás szabályai.pdf

2023. évben december hónaptól az egy főre jutó nettó jövedelem összege: 230.649.- Ft/fő

 

A Központi Gyermekkonyha részére utalással is lehet fizetni. Kérjük a szülőket, hogy a megjegyzés rovatba írják gyermekük nevét és az adott hónapot, melyet szeretnének befizetni. (Pl.: Nagy Máté, 12. hó ebédbefizetés)

Számlatulajdonos: Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ

Számlaszám: 54500112-10030314 MBH Bank Nyrt.